Download

Audio

Audio
Binnen de audio sector zijn diverse audiomerken verkrijgbaar met verschillende eigenschappen, doeleinden en vermogen. Wilt u een allround systeem of juist een speakersysteem met een zeer hoge spraakverstaanbaarheid?
Gaat u theater maken, of komt er ook wel eens een band spelen? Welke geluidset is het best geschikt voor u instelling? Onderwijstheater levert U advies op maat.

Speakersystemen
Speakersystemen zijn allereerst onder te verdelen in 2 groepen namelijk: actief en passief; actief is de versterker aanwezig in de speakerkast en wordt met een signaalkabel vanuit de mengtafel aangestuurd. Passief daarintegen wordt aangestuurd door een onafhankelijke versterker en processor. De signaalbekabeling van de mengtafel gaat eerst naar de processor en vervolgens naar de versterker en deze stuurt met speakerkabel de speakercabinet aan. De meningen over de voor- en nadelen van ieders zijn verdeeld, echter kan met losse componenten de speakercabinet meer worden aangepast naar behoeve van de technicus. In de regel zijn er tal van actieve en passieve speakersystemen met eigen doeleinden.
We lichten de drie belangrijkste systemen uit, die betrekking hebben op theatertechniek namelijk: conventionele speaker systemen, line source systemen en line array systemen. Stel uzelf de vraag, waarvoor u het systeem wilt gaan gebruiken.


Conventionele  speakersystemen
De afstraling van lage frequenties is vaak bolvormig en bestaat uit zeer grote geluidsgolven. Deze geluidsgolven dragen ver en zijn moeilijk te beïnvloeden en in te regelen. Om het diepe laag weer te geven worden vaak trage 21 of 18 inch speakers gebruikt. Voor slag en snelle laag weergave is een 15 inch of 12 inch speaker een ideale uitkomst. Naast de subwoofers voor de lage frequenties zijn de hoog/mid speakers eigenlijk de belangrijkste factor van het systeem.
Deze speakercabinet heeft een groot afstraalgebied. De energie van een hoog/mid, ook wel topkastje genoemd, worden meestal weergegeven met een afstraalvlak van horizontaal 90 graden en vertikaal 60 graden. Alle energie wordt dus afgestraald op een zeer groot vlak. Dat houdt in dat deze systemen in het algemeen niet ver dragen, 15 à 20 meter. Indien er een lange afstand moet worden overbrugd zal er gebruik gemaakt moeten worden van een vertraagde speaker  halverwege het publiek (delay line). Dit zijn de meest gebruikte systemen voor de kleinere toepassingen. Vaak bestaan de systemen uit een losse subwoofer met topcabinet. Een nadeel aan het systeem; door zijn grote afstraalvlak zal er in een ruimte reflectie optreden, waardoor het geluid van alle kanten terug komt in het hoog driver van het speakercabinet. Hierdoor ontstaat er feedback.Line source
In tegenstelling tot conventionele systemen zal er bij line source systemen bijna geen feedback optreden. Het is een technisch verhaal; doordat er bij line source speakercabinets gebruik wordt gemaakt van een groot aantal mid/hi speakers die in een kolom worden geplaatst en welke onderling vertraagt en geprocessed worden. (Deze weergave wordt bij conventionele systemen uit één grote driver geperst. Er komt dan zeer veel energie uit 1 component.) Door de onderlinge delay en DSP processing kan de kast in afstraling beïnvloed worden. De afstraling is normaal gesproken 100 graden horizontaal en 20 graden vertikaal. De spraakverstaanbaarheid is van hoog niveau en komt ook zeer ver. Ideaal in kerken, theaters, conferentie, maar ook toepasbaar voor live performers.
Er zijn al systemen met een hi/mid kolom met een vermogen van 1000RMS en die een piek SPL druk leveren van 136 DB. Als deze kolom wordt ondersteund door de juiste subwoofer is het systeem erg compact en minimalistisch met een uitmuntende prestatie. Een groot pluspunt is dat er gericht op het publiek kan worden afgestraald, zonder dat er teveel energie verloren gaat naar het plafond. Er ontstaat dus veel minder reflectie, waardoor het geluid zeer gedetailleerd kan worden weergegeven.Line Array
Het Line array systeem heeft dezelfde eigenschappen als een Line source systeem, echter verschillen de twee systemen in vermogen en verticale afstraling. Deze verticale afstraling is aan te passen door meer speakercabinets onder elkaar te plaatsen. Een middel groot systeem bestaat uit 8 tot 12 speakerkasten onder elkaar gevlogen met elk een afzonderlijke afstraling van 120 graden x 10 graden. Per cabinet heeft de afstraling dus een kleiner afstraalveld als een conventioneel systeem, hierdoor draagt het systeem zeer ver, denk aan 150 meter en zonder afbreuk te doen op de spraakverstaanbaarheid. Door deze energie als een lijnbron onder elkaar te plaatsen ontstaat er een zeer hoge koppeling in het hoog/mid en hierdoor creëer je een zeer grote hoorn. De Line array is zeer eenvoudig aan te sturen met speciale software. Doordat de speakercabinets afzonderlijk worden versterkt kan elk component apart worden ingeregeld, waardoor de line array beïnvloed kan worden.

Randapparatuur
Naast de juiste speakersystemen heeft ook de randapparatuur een belangrijke rol. Denk hierbij aan een slechte MP3 FILE, welke wordt afgespeeld op een USB player en wordt weergeven op een innovatief speakersysteem. Wat er aan slecht signaal in gaat zal ook slecht worden weergegeven. Naast de bron van de muziekweergave of een microfoon spelen ook de bekabeling en de mengtafel een zeer belangrijke schakel. Een mengtafel zorgt samen met het gehoor en de ervarenheid van de geluidstechnicus voor de sound van de voorstelling. Mengtafels zijn te onderscheiden in analoog en digitaal. De analoge tafels zijn redelijk makkelijk te bedienen in tegenstelling tot digitale mengtafels met veel mogelijkheden op softwarematig gebied. Denk bij aanschaf goed na over het aantal kanalen en de functionaliteit waarvoor de mengtafel ingezet gaat worden.


Download hier PDF file Mobiel geluid systeem: 
(basis geluidsysteem  voor scholen, theater en presentatie activiteiten)

Microfoons
Microfoons zijn er in alle soorten en maten met elk hun specifieke specificaties. De grootste twee soorten zijn dynamische en condensator microfoons. Condensatormicrofoons hebben vanuit de mengtafel een spookspanning van 48V nodig om überhaupt hun werk te kunnen doen (Phantom). Naast bekabelde microfoons zijn er ook de draadloze microfoons.
De kwaliteiten zijn uiteenlopend, naast de kwaliteit van ontvangst en weergave zal er ook naar de toekomst moeten worden gekeken. Er kunnen namelijk niet oneindig veel systemen naast elkaar worden gebruikt.  Onderwijstheater adviseert u graag over de mogelijkheden.